הסרט "שקודי" | שקד אני רואה הסרט "שקודי" | שקד אני רואה

הסרט "שקודי"

בתום יום הזיכרון החמישי למותו של שקד, הוקרן לראשונה הסרט "שקודי" את הסרט ביים, ערך והפיק חבר קיבוץ מזרע חן שלח.
 

 
הפקתו של הסרט היא פרי עבודה של שנה שלמה, בה נאסף החומר בעצה משותפת בין המשפחה לחן. כל המשתתפים בסרט עשו זאת ברצון גדול מהיותם קרובים מאד לשקד,
היו עוד רבים שלא ניתן היה להביא את דבריהם, בשל מגבלות הזמן.
רצינו להביא את דמותו של שקודי אהובנו בפני כל מי שהוא יקר לליבו וכן לאפשר לכמה שיותר אנשים שלא הכירהו להכירו. חן עזר לנו להגשים משימה זו.
 
משפחת וינר