מפגש עמיתי תמורה | שקד אני רואה מפגש עמיתי תמורה | שקד אני רואה

מפגש עמיתי תמורה

מפגש עמיתי תמורה
22 ביוני, 2006
במזרע

עמיתי תמורה הוזמנו למפגש מיוחד שנערך לזכרו של שקד וינר.
המפגש התקיים בבית הספר האזורי בקיבוץ מזרע.
תוכנית המפגש:
* במפגש הבוקר:
אריאל – דממה דומיה ואבל
נרדי – פרידה : מוזיקה ושירה
יעקב מלכין
* ארוחת צהרים בחדר האוכל בקיבוץ
* מפגש "חזון" עם רעות ואבי
* מפגש פתוח לחברי הקיבוץ לזכר שקד:
הנחייה: סיון
ציפי: שקד במקרא
דובי: אבלות בשירת עמיחי
אבי: פרידה ואבל