תודה – שיר מאת קובי וינר | שקד אני רואה תודה – שיר מאת קובי וינר | שקד אני רואה