ציורים | שקד אני רואה ציורים | שקד אני רואה

ציורים

רישום בגיר שצייר שקד בעקבות המסע לפולין בי"ב.
ניתן לאחר מותו לנעמה אגוזי, מדריכתו במסע,
כפי שהתכוון שקד מראש.