עשר שנים של געגועים לשקד | שקד אני רואה עשר שנים של געגועים לשקד | שקד אני רואה

עשר שנים של געגועים לשקד

1.השבועות שלי-  כתבה אורית וינר 

2.עשר שנים– כתב צפריר וינר

שורת הבתים הישנה-כתב בועז ארבל