בין שנה לשנה | שקד אני רואה בין שנה לשנה | שקד אני רואה

בין שנה לשנה

נציין
שנתיים למותו של
שקד שלנו
בשבת, 7.6.08
בשעה 18:00 אזכרה בבית העלמין,
בשעה 19:00 התכנסות ליד "עין שקד",
בשעה 19:30 יד לשקד:

ניצן הורביץ על מצב זכויות האדם בעולם
משפחת וינר, משפחת אלון, חבריו של שקד, קבוץ מזרע.

אתר שקד: https://shaked-wiener.co.il