יום השלושים – אזכרה | שקד אני רואה יום השלושים – אזכרה | שקד אני רואה

יום השלושים – אזכרה

אזכרת השלושים לשקד וינר ז"ל
מנחה: אלון ברנר.

1. פתיחה – אלון:
התכנסנו, היום, ו' בתמוז תשס"ו, לציין ביגון עמוק, את מותו של שקד וינר, בננו,
אחינו, נכדנו וחברנו היקר.
2. הספד מאת החברים של שקד.
3. בשם המשפחה – קובי , אבא של שקד.
4. השמעת השיר של שלום חנוך – "הלוואי שאתה מקשיב".
5. אלון: תם טקס האזכרה ליקירנו שקד וינר. יהי זכרו ברוך.

קובי – מילים על קברו של בננו, ואחינו, ונכדנו, וחברנו
שקד וינר ז"ל,
ביום השלושים למותו

שקודי, נעתקה מגופנו הנשימה, נעתקו מפינו המילים, גדול הכאב לאין שעור, ולעולם!

ורק אהבתנו אליך גדולה ותמידית ממנו.
אדם משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים,
טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת.
משל יפה ועתיק, שקודי, מתאים לנוף ילדותך וחייך ביזרע-אל.
כך היו מסקלים השדות מאבנים ואוספים אותן לכיפות, ואבן אחת מחזיקה את רעותה
לכלל שלמות עגולה אחת, והיו מעבות את טל הקיץ להרוות את הגפנים השרועות.

אדם משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים,
טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת.
מתרועעת – לשון רעוע, ואנו כה רעועים עתה ותהומות אין קץ נפערים מתחת כפות
רגלינו היחפות אליך.

אדם משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים,
טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת.
מתרועעת – לשון רעות, שיחדיו תמיד הייתה בינינו איתך כמשפחה, שאנו זקוקים
לה יותר מאי פעם. אנו, הוריך, אחיך, הסבים והחברים שכה אוהבים.
היו נא רעים זה לזה, היו נא רעים לנו, כה זקוקים אנו לרעותכם, באסוננו כי
נורא.

אדם משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים,
טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת.
מתרועעת- לשון לראות, כה יפה היה העולם בעיניך, שקוד , וביטוי ליופי נתת בציורים
בפסלים, בשגעונך לקולנוע, מוסיקה, וספרות מדע-בדיוני מתוחכמת. שמרו נא עיניכם
פקוחות ליפי העולם, ויהיה בראייתכם מבט אישי שלכם ומעט ממבטו היפה אל העולם,
של שקודי, של אח וחבר אהוב.

אדם משפחה וחבורה דומין לכיפת אבנים,
טול ממנה אבן אחת וכולה מתרועעת.
מתרועעת לשון הראוי. המשיכו ונמשיך, ברוחו של שקודי, לראות את הראוי תיקון
בעולם, למחות נגד העוול, לפעול לעולם טוב יותר, כי אנו יודעים שכך היה שקדי
ממשיך לעשות, וכך רצה לעשות, ורוע גדול וממוקד גזלו מאיתנו באחת.

שקודי, שיווינו דמותך לנגדנו תמיד!
כשקדיה לטוהר, כיהלום לנצח!
היית לנו, הווה אתה לנו, ותהיה לתפארה!