ערב שכולו שקד | שקד אני רואה ערב שכולו שקד | שקד אני רואה