שיר מאת דובי חיון | שקד אני רואה שיר מאת דובי חיון | שקד אני רואה